Termín brigády byl stanoven na sobotu 23. března 2024. Případné dodělávky v neděli. Zveme všechny hráče klubu k účasti.

výbor VKMS