Použití WC od 20.4.2020

Dle usnesení vlády č.420 ze dne 17.4. se povoluje používání záchodů na sportovištích za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech […]

Informace výboru klubu

Sezóna 2018 začala, kurty jsou připraveny, správce již funguje Členské příspěvky všech sportovců jsou splatné do 23.5.2018, info na nástěnce Poznačte si termín valné hromady […]

PF 2018 !

Klidné vánoce, veselého Silvestra a hlavně hodně zdraví, žádné úrazy a mnoho sportovních úspěchů v roce 2018 všem sportovcům přeje Jan Bartošek, předseda klubu