Informace výboru klubu

Sezóna 2018 začala, kurty jsou připraveny, správce již funguje Členské příspěvky všech sportovců jsou splatné do 23.5.2018, info na nástěnce Poznačte si termín valné hromady […]

PF 2018 !

Klidné vánoce, veselého Silvestra a hlavně hodně zdraví, žádné úrazy a mnoho sportovních úspěchů v roce 2018 všem sportovcům přeje Jan Bartošek, předseda klubu

Začala zimní sezóna 2017/2018

Letošní zimní trénování v hale na Vojtově ulici bohužel z důvodu ukončení nájmu není možné. Jednotlivá družstva si zajistila vlastní trénování takto: Ženy A – […]