Informace výboru klubu

Sezóna 2018 začala, kurty jsou připraveny, správce již funguje Členské příspěvky všech sportovců jsou splatné do 23.5.2018, info na nástěnce Poznačte si termín valné hromady […]