Pravidelné pronájmy 2024

Volná políčka je možné rezervovat.

 

Poptávka na rezervaci kurtu / areálu:

Pro vytvoření rezervace kontaktujte správce. Mirek Řezáč , tel. 774 902 868 nebo email: vkmsbrno@gmail.com

Ceník 2024

Platba za pronájem v rezervovaných hodinách:
  • vypočte se podle tabulky ceníku
  • pro Statutární členy klubu a jejich rodinné příslušníky 0,- / hod
  • pro smíšené družstvo (s členem klubu) je sleva 50%
  • pokuta za hráče – využití kurtu bez zápisu do Tabulky 120,- / hod
Platba za trénink družstva:
  • pro hráče, který není členem klubu  50,- / hod

.

Poplatky vybírá správce klubu nebo je možné předem uhradit fakturu. Za platbu a evidenci je zodpovědný vedoucí družstva, případně hráč, který provedl rezervaci.

Pravidla pronájmu:

– Po tréninku je nutné poklidit hřiště hrably směrem od lajn do středu (beach), hrabla+smeták (antuka)

– Před vstupem do budovy využívejte venkovní sprchu na opláchnutí nohou od písku, aby se nám nezanášela kanalizace (máme nové sprchy)

– Šatny jsou k dispozici v budově – pánská č.2 a dámská č.4

– V případě, že nepřijdete, prosím zašlete správci krátkou SMS ve tvaru „Dnes nepřijdeme + Vaše jméno“. Aby zbytečně na kurty nechodil (např. když prší)

– Do areálu nesmí psi

– V areálu se nekouří

– Antukové kurty se využívají jen na míčové hry, zákaz vstupu v kopačkách, zákaz jízdy na kole, případně další činnosti, které by poškozovaly povrch kurtů

– Auta parkovat na parkovišti MonteBu, vjezd na příjezdovou cestu je zakázán

– Areál si můžete pronajmout ve volných hodinách nebo o víkendu pro turnaj. Více informací na nástěnce

– Správce má v klubovně minibufet (limo, lahvové pivo, nealko pivo, tyčinky, tatranky, …)

– K dispozici je pro členy jedna lednička

– V areálu je nocování zakázáno. Provoz končí v 20h, případně po domluvě se správcem

– Správce půjčuje beachové balóny (v ceně pronájmu)

– Kontakt na správce: Mirek Řezáč , tel. 774 902 868