Výbor klubu vyzývá všechny sportovce k účasti na jarní brigádě. Mimo každoroční přípravy kurtů je potřeba důkladně poklidit klubovnu, šatny, nářaďovny a WC. Po zimní rekonstrukci je tam hodně práce.

Sraz vždy ráno v 9:00 hod. Pro pracující účastníky bude zajištěno občerstvení!