Dle usnesení vlády č.420 ze dne 17.4. se povoluje používání záchodů na sportovištích za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob. V těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Dále je nařízeno, že po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Desinfekční prostředek Anti-Covid19 je k dispozici u vchodu do budovy v červeném rozprašovači.