Za přispění statutárního města Brna (dotace) jsme realizovali výměnu oken v budově šaten a zázemí. Současně byla vyměněny i vstupní dveře a je nový bezpečnostní zámek.

výměna oken 2020